KBF is a non-profit organisation. We strive to be the voice of business in the Kouga Region – Jeffreys Bay, Humansdorp, St. Francis Bay, Hankey, Patensie, Loerie and Thornhill.

KBF is focussed on ensuring the development of initiatives at municipal level to anticipate and find solutions to these issues. It further aims to ensure that business opportunities in services, property, tourism and agriculture are exploited to the benefit of our members.

KBF VISION

To be the voice of business in the Kouga Region.

KBF MISSIE

Om ‘n geloofwaardige en doelgerigte besigheidsforum daar te stel wat deur doeltreffende leiding en kollektiewe onderhandeling, die belange van alle lede bevorder.

KBF GRONDWET
KBF DOELWITTE

Die Kouga besigheidsforum beywer hom vir :

 • Die skepping van ‘n progressiewe en volhoubare besigheidsklimaat
 • Die bevordering van gesonde sakepraktyke en beginsels
 • Die daarstelling van ‘n verteenwoordigende spreekbuis vir besigheid en beleggers
 • Die bemarking van die kouga as ‘n bestemming vir belegging, ontwikkeling van bestaande en nuwe geleenthede in die sektore van toerisme, handel, nywerheid en landbou
 • Leiding/advies aan lede en beleggers
 • Erkenning vir uitnemendheid in dienslewering
 • Netwerk geleenthede tussen lede en hul sake ondernemings
 • Regsadvies dmv die ahi
 • Media blootstelling
 • Samewerking met Kouga Munisipaliteit dmv MOU
 • ‘n Voordelepakket vir ontwikkeling
 • Die bekendstelling van besigheid dmv ABCONN
 • ‘n Interaktiewe webblad
REASONS FOR JOINING THE KBF
 • The Forum promotes business credibility and a positive image.
 • It speaks on behalf of business.
 • It is the helping hand when things go haywire
 • It has access to a mine of reliable business information
 • It helps members to stay ahead of the competition
 • It offers opportunities to showcase one’s business
 • It provides a valuable networking opportunity to create new business contacts