Sakeleier Dinee

Die Kouga Besigheidsforum bied vanjaar weer met trots hul Sakeleier Dinee op 29 Maart 2017 by die St Francis Links aan   By die geleentheid sal sakeleiers in die Kouga paslik vereer word met sertifikate en trofees   Die geleentheid neem weer die vorm aan van ‘n buffet om voldoende tyd ook vir netwerk te…

Funding for Business

A directory has been prepared to provide South African businesses and entrepreneurs with information on available business funding particularly for small and medium sized businesses. The directory has been prepared by Ukwanda Growth Partners (Ukwanda) and is currently available in soft copy from the Kouga Business Forum. For more information please contact the Manager of the KBF…

Privaat Hospitaal: Kouga

Kouga kan steeds uitsien na die ontwikkeling van die voorgestelde nuwe privaat hospitaal in Jeffreysbaai Die ontwikkeling sal nou by ‘n perseel aangrensend aan die Polykliniek plaasvind en sodra die onderverdeling van die grond gefinaliseer is, sal daar begin word met ‘n herbeplanning van die hospitaal deur Origin Health. Die aansoek om onderverdeling is reeds…