Eskom verkies Duinefontein bo Thyspunt

Nuclear Power Plant at Sunset

 

KOUGA BESIGHEID FORUM is baie teleur gestel in die aankondiging van ROD ten gunste van
Duinefontein (Koeberg) vir die ontwikkeling van Kernkrag Stasie . Hierdie is inderdaad ‘n gevoelige
slag vir ekonomiese ontwikkeling in Kouga. Deel van KBF se betoog was as voorwaarde van ROD, dat
R4 biljoen rand van die nuwe ontwikkeling moes spandeer word op infrastruktuur in Kouga soos
paaie, skoole en klinieke, asook die verouderde rioolstelsel.
Kouga se basiese infrastruktuur het in die afgelope 20 jaar min tot geen aandag gekry nie, en die sou
ideale geleendheid wees om ons gebied se veroudere en dikwels nie werkende infrastruktuur weer
op datum te kry met eksterne fondse. Plaaslike munisipaliteit het so ver agter geraak, dat die
kapitaal benodig, eenvoudig nie met belastings bekostig kan word nie.
Ook maak die ou instrastruktuur dit baie moeilik vir ontwikkelaars om te ontwikkel, want massa
dienste soos skoon water, elektrisiteit en riolerings kapasiteit is nie voldoende. Hierdie het ‘n
negatiewe kringloop wat weer lei tot werkloosheid en armoede, en meer mense wat afhanglik raak
vir staatshulp in die vorm van toelae, om te oorleef.
Kouga Besigheids Forum (KBF) gaan appel aanteken teen die besluit op grond van die sosiale
ekonomiese impak wat die besluit op Kouga het, en sal die publiek op hoogte hou.
KBF fokus ook om in die kort en medium termyn , ekonomiese groei te bewerkstellig en gaan baie
fokus om Toerisme na ons gebied te bevorder, asook om Munisipaliteit by te staan om Aansporings
Voordele Beleid daar te stel vir ontwikkelaars en nywerhede om in ons gebied te vestig. Ook stel KBF
hulle ekspert panel van kundiges gratis aan munisipaliteit beskikbaar om te help met infrastruktuur
ontwikkeling en ander sake wat ontwikkeling en ekonomiese groei in Kouga strem.