Nuwejaarsboodskap van die Kouga Besigheidsforum Voorsitter

Hier is die jaar nou amper op ‘n einde.  In 2016 het ons heelwat beleef, en die jaar gaan voorwaar in ons geheue vassteek oor verskeie geskiedkundige gebeure. Enkeles wat uitstaan , is die plaaslike munisipale verkiesing , Donald Trump se verkiesing as President van VSA, asook die immigrante krisis in Europa.  Elkeen van die gebeure gaan ‘n besliste invloed op ons he, in die kort en medium termyn.

Plaaslik, en spesifiek in Kouga, is die KBF positief oor die vooruitsigte in 2017. Die Kouga is besig om te vestig as een van die voorste toerisme besoekpunte in Suider Afrika. Ons het ongelooflike media blootstelling met die “Jeffreys Bay Open Surf”-kompetisie, asook “Winterfest”gekry.  Ook het ons ‘n suksesvolle “Huntex”gehad by Mentorskraal.  Die landbousektor doen goed (veral sitrus) alhoewel ons almal bekommerd is oor die droogte wat die mark negatief sal beinvloed en die Tjokka industrie is ook besig om te hestel.

Met die plaaslike verkiesing is die DA ingestem, en ons kan uitsien na meer effektiewe plaaslike bestuur, asook beter dienslewering aan die gemeenskap.

Die Equinox Sakesentrum is ook suksesvol herontwikkel en die “Food Lovers Market” is ook daar gevestig. Ook is die Seaview Sentrum oorgeneem, met die ankerhuurder Build It. Belangrike ander ontwikkelinge wat voortgaan (ongeag Thyspunt), is die vestiging van ‘n privaat hospitaal in Jeffreysbaai en die ontwikkeling van die ou Kabeljous Karavaanpark.

Enkele belangrike punte op die KBF se agenda vir 2017 is om saam met die Kouga Stadsraad te werk om die beleggings klimaat positief en aantreklik te maak vir beleggers. Die KBF se samewerking met die Kouga Raad is dan ook hartlik en word die Burgemeester bedank vir haar vriendelike samewerking. Die Kouga is ideaal gelee vir vestiging van ligte en medium industriee.  Een van die groot besprekingspunte is die beoogte vestiging van die kernkrag ontwikkeling by Thyspunt. Die Forum KBF beskou dit as ‘n groot geleentheid om die infrastruktuur in die Kouga weer op standaard te bring. Ons het dan ook as deelnemer binne die “Memorandum van Ooreenkoms” as voorwaarde gestel dat Eskom ongeveer 4 biljoen Rand beskikbaar sal stel om die infrastruktuur te ontwikkel, voor met hulle die projek begin. Tans is daar baie politieke woelinge in die verband, maar is ons in noue kontak met al die partye. Die KBF gaan ‘n Ontwikkelsforum  vroeg in 2017 vestig, wat alle belangegroepe sal verteenwoordig (Skoolhoofte, Sakeleiers , Gesondheidsdienste, Belastingbetaler verenigings, Polisie, Nooddienste ens) om as bree samelewing onderling met Eskom en die Kouga Stadsraad oor Thyspunt te skakel

Die KBF wens al sy lede ‘n voorspoedige 2017 toe. Saam sal ons met ‘n positiewe en doelgerigte agenda, ‘n suksesvolle 2017 hê.