Besigheidsontleding: Sanlam

BESIGHEIDSONTLEDING : SANLAM

Beste kollegas

Meegaande e-pos van die AHI ontvang, word hiermee onder jou vriendelike aandag gebring vir gunstige oorweging.

Na aanleiding van ‘n gesprek wat ek hieroor met Sanlam rakende hulp van hul kantoor in PE ontvang het, is die volgende verdere skrywe hieroor van Jannie Rossouw, Hoof van Sanlam Besigheid Mark, ontvang :

“Ons sal julle graag wil ondersteun in Port Elizabeth, vandaar die volgende aanbod:

  • Ons kan vir  5 lede van julle sakekamer, met `n jaarlikse omset van >R5 miljoen, `n telefoniese besigheidsoptimaliserings ontleding doen. Dit sal `n 60 tot 90 min telefoniese onderhoud met die eienaar van die besigheid insluit, waarna die uitkoms in `n verslag verpak word wat dan telefonies met die besigheidseienaars bespreek word om gesamentlik te besluit watter aksies van stapel gestuur moet word en hoe Sanlam kan help om die gekose elemente te kan aanspreek/oplos.
  • Belangrik: Die besigheidseienaar se inset sal die “tyd” wees om deel te neem aan die proses. Ons Besigheidsoptimaliseringspesialis in Kaapstad sal die onderhoude fasiliteer.

Enige sakelid met die omset is welkom om met my hieroor in verbinding te tree oor die gunstige aanbod

Groete

Jannie Kruger

Bestuurder : KBF

076 3071399

office@kougabusinessforum.com


Geagte AHI lid

Ons kondig met groot blydskap aan dat die AHI oor die afgelope klomp maande hard daaraan gewerk het om tasbare voordele vir lede te beding.  Ons praat veral met ons korporatiewe lede soda tons saam kan uitwerk watter voordele hulle vir ons lede kan aanbied.  Terselfdetyd kyk ons ook hoe die korporatiewe daarby kan baat sodat ons ‘n wen-wen situasie vir almal kan skep. Dit is vir ons baie belangrik om die unieke waarde-aanbod van ons korporatiewe lede te bevorder.

Sanlam is ʼn langjarige en erkende stigters- en korporatiewe lid van die AHI en het besluit om ‘n nog meer betekenisvolle rol binne die AHI te speel.

Sanlam het ʼn elektroniese opsomming, wat hulle klein tot medium grootte besigheidswaarde-aanbod aan AHI-lede in ʼn maklik verstaanbare formaat opsom, saamgestel. Klik hier vir meer inligting. ʼn PDF-dokument met dieselfde inhoud word ook ingesluit.

Die waarde-aanbod sal oor die komende weke stuksgewys uitgepak word.

FOKUS-ELEMENT VIR APRIL 2016

In hierdie kommunikasie bring ons die Besigheidsoptimaliseringsontleding van Sanlam onder kwalifiserende AHI-lede se aandag. Die gratis diens is tot die beskikking van 20 AHI-lede wat besighede met ʼn jaarlikse omset van groter as R5 miljoen in Gauteng en Kaapstad besit. Dit is voorlopig hoe ons die projek gaan begin.

Wanneer ons met besigheidseienaars praat, vertel hulle vir ons presies wat hulle nodig het om die toekomstige sukses van hulle besighede ten opsigte van besigheidskontinuïteit, werknemerswelstand en welvaartskepping te verseker.

Die meeste van hulle volg nie noodwendig al die vereiste prosedures nie en het nie al die nodige dokumente in plek nie.

Om besighede met hierdie behoefte behulpsaam te wees, het Sanlam ʼn besigheidsoptimaliseringspesialis aangestel. In ʼn enkele vergadering met die besigheidseienaar, sal die spesialis vasstel watter prosedures en dokumente steeds uitstaande is.

Die besigheidsoptimaliseringspesialis sal dan met spesialiste in elke kategorie reël om die besigheidseienaar te help om die uitstaande vereistes te finaliseer.

Die proses en kwalifiserende vereistes:

image001

Skakel Sanlam Besigheidsmark by 0860 100 539 of klik hier indien jy van die gratis diens gebruik wil maak. Dorothy Carstens of Debbie Buys sal jou versoek ontvang en verdere aksie van stapel stuur. Gaan jy een van die 20 besighede wees wat van die diens gebruik gaan maak?