Hoe kom kontruksief misnoeë teen misbruik van ons demokrasie te kenne gee

Wat om te maak van al die gebeure, hoe raak dit jou!!!

Min Suid Afrikaners wat nie bewus is van die gebeure die afgelope paar weke, en veral die afgelope 2 weke nie. Ook is dit belangrik om te besef dat dit wel ‘n impak gaan he op ons (ek en jy).

Ongelukkig is daar baie in die pers en sosiale media, waarin almal aangemoedig word om een of ander ding te doen om hulle misnoe te wys: teen wat gesien word as misbruik van die demokratiese stelsel.

Ek wil graag vir julle leiding gee, oor wat die regte ding is om te doen, om ons demokrasie te bewaar, asook te voel dat jy as indiwidue, is die gemarginaliseer nie (“ag daar is tog niks wat ek kan doen nie”)

  • Word positief, en sien die oplossing en die kans om te verander
  • Gaan met positiewe gesindheid werk (m.a.w) , moet die slagoffer mentaliteit he nie, en gaan positief huis toe. Raak betrokke by jou gemeenskap, en gee van jou tyd om ander mense wat in groter nood is as jy, te help
  • Moet nie toegee aan impuls om te vernietig en verwoes nie (dit is in elke geval jou eiendom want jou belasting geld het dit betaal)
  • Jou groot kans is om wanneer daar weer stemdag is (hetsy dit munisipaal, of nasionaal is) jou stem uitbring (nie vir die indiwidue wat staan nie) vir die party wat jy voel, jou toekoms kan bevoordeel en beveilig (onthou die gesegde “past behavior predicts future outcome”)
  • Weerhou jou van enige korrupsie, maak nie saak hoe aanloklik dit is nie (korrupsie is die kanker van enige samelewing) . En indien jy weet van enige korrupsie, vertel jou hoof daarvan.
  • Ten laaste, politieke Vryheid beteken niks, indien jy nie ekonomies vry is nie. Ekonomiese Vryheid is in jou hande. Spaar meer, spandeer minder, en wees tevrede met wat jy het

Almal van ons kan nie opmarseer na unie geboue nie, maar almal van ons kan oor die middel en lang termyn ons toekoms beveilig, deur stabiele omgewing te skep, waar daar die korrupsie is nie. So kan belasting effektief gebruik word om die armstes te help, infrastruktuur soos skole, paaie en klinieke te bou, inplaas daarvan om vir ‘n handjie vol elite instaat te stel om in oordaad te leef op ons belasting geld.

My beroep op julle is: raak betrokke, bly wetsgehoorsaam, help jou naaste, veg teen korrupsie, en die ander groot euwel dwelms. Leer vir jouself nuwe vaardighede aan, en maak jouself onmisbaar!!!