Letter to SME MDs from partners and MDs of SMPs

Letter to SME MDs from partners and MDs of SMPs

22 June 2016

 

Dear Valued Client

As you know, the small and medium business sector is held out to be the only sector that can produce the growth and job creation that our country so sorely needs.

The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) once again have undertaken to do a study into how SME’s see their businesses and their challenges, where support will be most meaningful. It will identify how SAICA can intercede with government to make it easier to do business and to create jobs. Specifically:

  • They want to understand what it is that will help small and medium sized businesses to be more successful, so that we can lobby on your behalf with both Government and Big Business
  • They are interested to know what products and services the Accounting Profession can produce that will stimulate the growth of SMEs or make their lives easier and more profitable

As a successful Small and Medium business we feel it is our obligation to ask you – our client – to take part in the research.

The questionnaire has gone live on 25 May 2016. It is an online survey that will take approximately 20 minutes to complete. The survey closes on 15 July 2016.

For the research to be successful we need a strong level of participation from our clients.

Next steps: Click https://www.surveymonkey.com/r/SurveySME2016 to participate in the survey.

 

Thank you and regards

 

MD of SMP

 


 

Brief aan besturende direkteure van Klein en Medium Ondernemings vanaf vennote en besturende direkteure van Klein en Medium Praktyke

22 Junie 2016

 

Beste Gewaardeerde Kliënt

Soos u weet word die klein en medium sakesektor geag die enigste sektor te wees wat die groei en werkskepping kan lewer waaraan ons land so ’n dringend behoefte het.

Die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) het weer eens onderneem om na te vors hoe klein en medium ondernemings (KMOs) hul besighede en hul uitdagings sien, en waar die mees betekenisvolle steun gebied kan word. Dit sal identifiseer hoe die SAIGR by die regering kan intree om dit makliker vir besighede te maak en werk te skep. Die SAIGR wil spesifiek –

  • ’n begrip kry van wat dit is wat KMOs sal help om meer suksesvol te wees, sodat ons namens KMOs druk op sowel die regering as groot besighede kan uitoefen
  • uitvind watter produkte en dienste die rekeningkundeprofessie kan lewer wat die groei van KMOs sal stimuleer of hul lewens makliker en meer winsgewend maak.

As ’n suksesvolle KMO-besigheid voel ons dit is ons plig om u – ons kliënt – te vra om deel te neem aan hierdie navorsing.

Die vraelys is op 25 Mei 2016 geaktiveer. Dit is ’n aanlynopname wat ongeveer 20 minute neem om te voltooi. Die opname sluit op 15 Julie 2016.

Vir die navorsing om suksesvol te kan wees, benodig ons ’n hoë vlak van deelname van ons kliënte.

Volgende stap: Kliek https://www.surveymonkey.com/r/SurveySME2016 om aan hierdie opname deel te neem.

 

By voorbaat dankie en vriendelike groete

 

BD of KMP