Voorsitter van KBF se visie in sy diensjaar 2017/18 :

Hiermee Voorsitter van KBF se visie in sy diensjaar 2017/18:

  1. Hande te vat met toerisme, en ons omgewing te bemark as toeristebestemming in SA
  2. Hande te neem met Munisipaliteit om alle blokkasies uit die weg te ruim om Kouga te ontwikkel
  3. Om te fasiliteer tussen sakeondernemings en ander belange groepe om vennootskappe te stig om deel te kan neem in groter projekte, wat groter BEE status vereis om deelname
  4. As fasiliteerder optree tussen Eskom, Munisipaliteit en NGO’s om indien Thyspunt realiseer, dit ‘n sukses te maak vir Kouga
  5. Te beywer vir beter infrastruktuur, asook beter befondsing vir Polisie, Skole en Gesondheid.
  6. Sakelui betrokke te maak in gemeenskapsprojekte wat Kouga en al sy inwoners tot voordeel sal strek”

Die KBF maak staat op jou ondersteuning hierin